A8 Dijkhoff

a

aktivo athetivo actief       
atendé verbo aannemen       
ayó interhekshon dag       

á

ántayera atverbio eergisteren       

b

balor sustantivo waarde       
ban verbo laten we gaan, zullen we gaan       
barata athetivo goedkoop       
bonchi yamanika sustantivo eetbare lokale boontsoort       
buzon di karta sustantivo brievenbus       

d

dekagram sustantivo decagram       
dekaliter sustantivo decaliter       
dekameter sustantivo decameter       
deporte sustantivo sport       
depositá verbo storten       
desigram sustantivo decigram       
desiliter sustantivo deciliter       
desimeter numeral i sustantivo        
destinashon sustantivo bestemming       
di nada interhekshon graag gedaan       
dia di trabou sustantivo werkdag       
dirti verbo smelten       
dispensa sustantivo sorry       
dokumento sustantivo document       
dòria sustantivo dertig cent, twee realen (een in onbruik geraakte muntsoort)       
drei verbo draaien       
duel verbo spijt hebben       
duele sustantivo        

e

eiskrim di chukulati sustantivo chocoladerijs       
eiskrim di fruta sustantivo vruchtenijs       
entrega sustantivo levering, bezorging       

è

èìskrim di koko sustantivo       kokosijs 

f

fòrnu sustantivo oven       

g

gram sustantivo gram       
gran marcha sustantivo grote karnavalsoptocht       
grandura sustantivo omvang, grootte       

h

hanchu athetivo breed       
hèktogram sustantivo hectogram       
hèktoliter sustantivo hectoliter       
hèktometer sustantivo hectometer       
henter athetivo heel, hele, geheel, gehele, kompleet, al       
hesusei sustantivo i interhekshon Oh God        
hisa verbo tillen, optillen       
hundu athetivo diep, diepte       

i

idea sustantivo idee       

k

karu athetivo duur       
kibra verbo breken       
kilogram sustantivo kilogram       
kiloliter sustantivo kiloliter       
kilometer sustantivo kilometer       
kita verbo weghalen, wegpikken      remove 
komersial athetivo commercieel       
kompañá verbo meegaan, vergezellen       
kon bin pronòmber interogativo hoe is het gebeurd?       
kontenido sustantivo inhoud       
kontra atverbio tegen       
kuenta di banko sustantivo bankrekening       
kuenta di spar sustantivo spaarrekening       
kuenta koriente sustantivo rekening courant, lopende rekening       

l

laga numa interhekshon laat maar       
largura sustantivo lengte       
lat 2 atverbio laat       
leve athetivo licht       
liber 2 sustantivo gewichtseenheid: 500 graam       
líkido sustantivo vloeistof       
liter sustantivo liter    litro   
loko athetivo gek       

m

mas anochi atverbio later op de avond       
mas biaha atverbio meerdere keren       
mas dilanti meer naar voren       
mas lat atverbio later       
mas leu verder af       
mas mihó atverbio beter       
mas patras atverbio meer naar achteren       
mas pió athetivo slechter       
mas serka dichterbij       
mas tempran atverbio eerder, vroeger (als tijdsbepaling)       
masha tantu atverbio heel veel, erg veel       
meter sustantivo meter       
miligram sustantivo miligram       
mililiter sustantivo mililiter       
milimeter sustantivo milimeter       

ò

òns sustantivo ons       

o

otromañan atverbio overmorgen       

p

pelíkula sustantivo film       
peso sustantivo gewicht       
pisa verbo wegen       
pòst sustantivo post       
pòst verbo posten       
pòst aéreo sustantivo luchtpost       
pòst marítimo sustantivo zeepost       
pòstkantor sustantivo postkantoor       

r

rèk verbo strekken, rekken       
resibu sustantivo bon, bonnetje      bill 

s

sa verbo weten, kennis hebben van    saber  to know 
sa 2 verbo kunnen, weten       
sa 3 verbo weten  Bo sa, awe mi no por. Bo sa kuant'or tin?     
sali verbo uitgaan       
saya sustantivo rok    falda   
sèntigram sustantivo centigram       
sèntiliter sustantivo centiliter       
sèntimeter sustantivo centimeter       
sentro deportivo sustantivo sportcentrum       
sigur athetivo zeker       
sine sustantivo film       
stampia sustantivo postzegel       

t

tiki atverbio beetje, weinig       
tim sustantivo team       
tòg atverbio toch       
trabou sustantivo werk       
tur ora atverbio altijd       

v

verbo modal sustantivo modale werkwoorden       

y

ya atverbio al, reeds       
yamada sustantivo telefoon       
yarda sustantivo lengtemaat om stoffen te meten: 944 cm